Bazı Ürünlerin Dondurulması ve Donmuş Muhafazası Geri Dön

Dondurulma ve Donmuş Muhafaza
Dondurulacak ve donmuş muhafazaya alınacak her gıda maddesi muhafaza işleminin sağlıklı yapılabilme-si için taze temiz sağlam ve iyi kalitede olmalıdır.

Etin Dondurulması ve Donmuş Muhafaza

A: Gerek ekonomik sebeplerden ve gerekse iyi sonuç alınamadığından zayıf hayvanların etleri dondurulamaz sadece besili hayvanların etleri dondurulur.
B: Dondurulacak etler önce iç sıcaklıkları en çok 24 saatte +20°C inecek şekilde ön soğutma odasına alınır. C: Dondurulacak gövdelerin sarkan kısımları büyük kan damlaları tenasüp organları meme ve nefes boruları kesilir.
D: Dondurulacak gövdeler çıplak olarak dondurma tüneline alınabileceği gibi özel itina gösterildiğinde polietilen örtü amerike veya tülbent bezine sarılır.
E: Dondurma tünelinin sıcaklığı -18°C ile -35°C arasın-da olmalıdır. Gövde etler dondurma tünelinde iç kısımları 18°C düşünceye kadar dondurulur. Bu dondurma müddeti 12 saat ile 48 saat arasında olmalıdır. Donan etler donmuş muhafaza odasına alınır.
F: Donmuş muhafaza depolarının sıcaklığı -12°C ile -25°C arasında olup bağım nemi mümkün olduğu kadar yüksek tutulmalıdır. Çok imkansızlıklar karşısında -8°C 'de kısa müddetli donmuş muhafaza yapılabilir.
G: Donmuş muhafaza odasına etler ızgaralar veya ranzalar üzerine muntazam bir şekilde istiflenir.
H: Donmuş muhafaza odasında çalışan işçilerin sık sık sıhhi muayeneleri yapılmalı, sadece donmuş muhafaza deposunda giyilmek üzere çizme meşin ceket ve önlük verilmelidir. Donmuş gövde etler üzerine ayakkabı ile çıkmak ve bunları yerlerde sürüklemek sağlık kayidelirine aykırıdır.

3.Dondurulmuş Etlerin Çözülmesi
Dondurulmuş et piyasaya sevk edilmeden önce don-muş muhafaza odasından alınarak +1°Cile +3°C sıcaklıklarındaki soğuk muhafaza deposuna alınır. Burada çözüştürüldükten sonra +10°C'lik odalarda parçalanır ve piyasaya sevk edilir.

4. Kemiksiz Et ve Kıyma Dondurulması
Ön soğutma deposundan soğutulmuş et +10°C'lik odalarda parçalanır. Kemiklerinden ayrılının Kıyma İse makinada çekilir. Parça ve kıyma etler mumlu ve selefon kağıtlara sarılabileceği gibi ideal olarak polietilen torba veya plastik kutular içine konur. Bu şekilde sarılan veya kutulanan etler fiber tahta veya alümin-yum kasalarla en az 4 saat içinde dondurma tüneline sevk olmalıdır. Fiber, tahta veya alüminyum kasaların dondurma tünelinde kapları açık olmalı ancak donmuş muhafaza deposuna alındığında kapatılmalıdır.

5. İç Organların Dondurulması
A: Böbreklerin yağları ayıklanır.
B: Kalp kesilip kanı akıtılır ve yıkanıp süzülür.
C: İşkembeler temizlenip ve rulo halinde sarılır veya jele işkembe haline getirilir
D: Karaciğerin gud derileri yağları safra kesesi diyafram bakiyesi ayıklanır yıkanır ve süzülür.
E: Dilin kemikleri çıkarılır yıkanır ve süzülür.
F: Beyin parçalanmadan çıkarılır temiz bez ile çıkarılır.
G: Sığır ve koyun başları yüzülür yıkanır ve süzülür soğutulur.
H: Dil böbrek, beyin selefon veya mumlu kağıda sarılır, yahut poletilen torba veya plastik kutulara Konulur.
I: Kalp, karaciğer poletilen torbalar içinde mumlu kağıda sarılı olarak işkembe ve başlar olduğu gibi dondurma tüneline alınır ve dondurulur.
J: Dil, böbrek, beyin ,karaciğer ve kalp gibi küçük organlar mukavva tahta plastik veya aliminyum kasalar içinde dondurmaya alınır.

6. Kümes Hayvanlarının Dondurulması Tavuk ve emsali kümes hayvanları ve diğer kanatlı hayvanların tüyleri yolunur. İçleri temizlenir yıkanır ve soğutması yapılır ve bütün olarak ambalajlandıktan sonra -18°C ila-35°C sıcaklığındaki dondurma tünellerinde iç sıcaklığı en çok 12 ile 48 saat içinde -18°C 'yi bulacak şekilde dondurulur

7. Su Ürünlerinin Dondurulması
A: Denizden ve tatlı sudan tutulan balıklar en geç 24 saat içinde ön soğutması yapılarak dondurma tüneline alınmış olmalıdır. Bir müddet ne kadar kısa olursa o kadar iyi sonuç elde edilir.
B: Küçük balıklar yıkandıktan büyük balıklar ise yıkanıp gerekirse parçalanarak ambalajlandıktan sonra veya başı kuyruğu ve kanatları kesilip içi dikkatle temizlendikten ve ön soğutmaya tabi tutulduktan sonra dondurma tüneline ambalajlı veya ambalajsız olarak alınır. Burada dondurulduktan sonrada donmuş muhafaza odalarına alınır.
C: Midye ve istiridyelerin kabukları çıkartıldıktan ve küçük paketler hafine getirildikten sonra donmuş muhafaza odalarına alınır.
D: Karides tutulur tutulmaz derhal haşlandıktan sonra kabuklarından ayrılır ve sonrada donmuş muhafaza odalarına alınır.

8. Süt ve Süt Mamullerinin Dondurulması
Süt, krema, kaymak ve tereyağ sterilize edildikten sonra sterilize edilmiş ve standart kaplarda ön soğutulması yapılır ve dondurma tüneline dondurulduktan sonra donmuş muhafaza depolarına alınır.

9. Yumurtaların Dondurulması
Yumurtalar kabuklarından ayıklandıktan sonra ya sarıları ve akları ayrı ayrı veya sarıları ve akları beraberce karıştırılarak temiz kaplara konulur ve ön soğutma işle-mine tabi tutulup dondurma tüneline dondurulduktan sonra donmuş muhafaza depolarına saklanır.

10. Meyvaların Dondurulması
Dondurulacak meyvalar olgunlaşmış olmalı kolay ezilebilecek derecede yumuşak olmalıdır. Soğuk su ile dikkatle yıkandıktan sonra ambalajlanmalıdır

11. Sebzelerin Dondurulması
Dondurulacak sebzeler taze ve iyi kalitede olmalıdır. Bu nitelikteki sebzeler ayıklanıp temizlendikten sonra kaynar su veya buhar tesirine kısa bir müddet bırakılır. Bundan sonrada selefon veya aliminyum kağıtlar yada poletilen örtüler içinde belirli aralıklarla ambalajlanır ve ön soğutma dondurma işlemleri yapıldıktan sonra muhafazaya alınır.